GMO-djur närmar sig tallriken

Snart kanske det finns genmodifierad lax på matbordet, alla fall i USA. Ett USA-baserat företag har under tio års tid försökt få en genmodifierad lax godkänd för konsumtion och nu överväger amerikanska myndigheter att ge klartecken.

Läs mer här!

I Alternativjournalen kommenteras artikeln

Läs kommentaren!

Annonser
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

”Vad är GMO?” på Jokkmokks marknad 2012

Vid Jokkmokks marknad deltog Simon Jonsson från GMO-fritt Norrbotten och Naturskyddsföreningen i Norrbotten med en presentation av GMO och de frågor som ställs kring användning av patenterade GM-grödor.

Han inleder med…

… att han är agronom och talesperson för Naturskyddsföreningen i Norrbotten i frågor omkring GMO och vill berätta vad han vet om GMO.

GMO-problematiken är ett stort och mångfacetterat ämne som han tror att de flesta anser är för komplicerat för att man ska orka sätta sig in i. Det är olyckligt att lämna över frågan till en liten klick i samhället (forskare). Det blir lätt ett odemokratiskt  och som han visar också ett ovetenskapligt synsätt som breder ut sig även om man har forskare som hanterar frågan. Man kan inte komma ifrån deras egenintresse.

1 Vad är då GMO?

Bokstäverna GMO står för Genetiskt Modifierade Organismer och det är en onaturlig förändring av genetisk arvsmassa. (ex. fiskgen till växters arvsmassa)

GMO är en form av teknisk förändring av det genetiska materialet i våra fröer. Genom att klippa och klistra i generna så  förändrar man fröerna på ett onaturligt sätt. Det vill säga det kan inte ske spontant i vår natur.

I Wikipedia kan vi läsa om GMO

Ett närbesläktat begrepp är GM-grödor där  GM står för  Genetisk Modifiering

Så är t.ex. GM-soja, GM-bomull, GM-majs, GM-potatis alla olika former av samlingsbegreppet GMO.

2. Om GMO är onaturligt, vad är då naturligt i Norrbotten?

I Norrbotten har vi naturligt gott om rent vatten, ren luft och framför allt många soltimmar sommartid på våra nordliga breddgradder.

Det ger oss växter som är näringsrikare och mera lättsmälta än samma grödor odlade längre söderut. De är rikare på vitaminer och de är definitivt sötare. Produkterna håller därför högre kvalitet i många avseenden.

3. Är GMO i livsmedel farligt?

Svaret måste bli att ingen vet. Men vi vet att de är ovetenskapliga, odemokratiska och oetiska.

Hur är det med vetenskapligheten?

Med vetenskap och vetenskaplighet menar man att forskare oberoende av varandra får studerar samma ämne och redovisa offentligt var för sig. Flera åsikter får brytas mot varandra.

När det gäller patenterade utsäden undandras ”GM-produkten” från fri och oberoende forskning genom att patentägaren har rätten att lämna ut de uppgifter som tjänar hans syften. Det anses inte vara vetenskap.

Hur är det med demokratin?

EU-kommissionens eget organ för statistisk bearbetning, Eurobarometern, har studerat EU-medborgarnas uppfattning i olika frågor, bl.a inställningen till GMO.

I EU:s 27 medlemsländer finns 502 miljoner medborgare  varav 70% till 80 % anser att GMO är tveksamt eller någonting negativt för oss.

Hur är det med etiken?

Jordbrukarna tappar bestämmanderätten över sin produktion. De måste använda det utsäde, den bevattning, gödsling och kemiska bekämpning som patentägaren anger, för att nå den utlovade avkastningen. Förutom utsädet som måste köpas nytt varje år, säljer företaget gödsel och kemiska bekämpningsmedel, som passar till utsädet. Man blir i stället för att vara en jordbrukare, enbart en ”traktorförare åt ett multinationellt kemikalieföretag”.

För konsumenterna återstår att äta dessa produkter, som de aldrig har efterfrågat.

3. Varför ska vi bevara friheten från GMO?

Jo, därför att GMO; minskar den biologiska mångfalden, ökar riskerna med antibiotikaresistens och ökar kemikalieanvändningen. Notera att det är kemikalieföretaget som är patentägaren!

Hot mot biologisk mångfald

Kemikalieföretagen med sina GM-utsäden vänder sig i första hand till stora jordbruk och plantageodlingar, som har råd att hugga ner regnskog och plantera GM-grödor. Dessa jordbruk odlar oftast bara en gröda och har ingen växtföljd, som skulle kunna göra driften uthållig. På grund av, monokulturen, den ensidiga odlingen är man helt beroende av sådana kemiska bekämpningsmedel, som dödar allt utom GM-grödan.

Risk för antibiotikaresistens

Vissa GMO-utsäden har en antibiotikaresistensgen  som markörgen i sin gensekvens, för att man ska kunna kolla att den önskade egenskapen har kommit med i ”produkten” , d.v.s. GM-utsädet.

Genom att använda dessa utsäden riskerar man att ytterligare öka antibiotikaresistensen i miljön. Den humana sjukvården och djursjukvården har redan tillräckliga problem med antibiotika utan att riskera extra tillförsel via GM-utsäden till jorden. Många sjukdomar kan inte botas hos de patienter som redan utvecklat  antibiotikaresistens.

Ökad kemikalieanvändning

Vissa GM-utsäden har  försetts med ett genetiskt ”inbyggt” kemiskt bekämpningsmedel som skyddar grödan på kort sikt mot insektsangrepp. Insekterna anpassar sig sen efter några år och blir mindre känsliga för GM-grödans gift. Odlarna måste då tillgripa andra och farligare bekämpningsmedel  för att bekämpa insekterna.

Andra GM-utsäden har ett genetiskt ”inbyggt” försvar mot ett visst kemiskt bekämpningsmedel för ogräs. Denna egenskap hos GM-grödor kan sen korsas över till närbesläktade växter och ogräs. På så sätt skapas nya ”superweed –super-ogräs” som i sin tur kräver ännu starkare växtgifter, som 2,4-D och liknande.  2,4-D är  ett kemiskt bekämpningsmedel som i mer än 20 år har förbjudits  i svenskt jordbruk.

Slutresultatet på sikt, om man använder GM-utsäden, blir att farligare och större giftmängder måste användas, tvärt emot kemikalieföretagens egna påståenden om att behovet av kemiska bekämpningsmedel skulle minska..

Vad anser EU:s befolkning om GMO?

EU består idag, 2012, av 27 länder med 502 miljoner medborgare.  När man gör en statistisk undersökning av vad de anser om GMO finner man att:

80% anser att GMO är onaturligt

80% anser att man känner oro inför GMO i livsmedel

65% anser att GMO är skadligt för miljön

70%  tycker att GMO är dåligt för mig och min familj

53 % anser inte att GMO kan vara till hjälp för utvecklingsländerna

69% tycker att GMO är osäkert för kommande generationer

66% anse att GMO är bra för vissa, men riskbelt för andra

Låt oss i framtiden utveckla lokala fröer till ett uthålligt jordbruk i vår naturliga miljö!


Publicerat i Uncategorized | Märkt | 3 kommentarer

Välkommen till ett GMO-Fritt Norrbotten

VI VANN KAMPEN MOT GMO!

– Aldrig mer! säger Simon Jonsson.
Norrbotten ska vara en GMO-fri region där vi vårdar ursprungsgrödor och satsar på ekologisk odling. Norrbottnisk åker och skogsmark ska inte bli ett experimentområde för den multinationella kemiindustrin. GMO-potatisarna Amflora och Amadea hör inte hemma i våra potatisland, och inte i några andra potatisland heller.

För ganska precis ett år sedan ordnade GMO-fritt Norrbotten, tillsammans med Grans Naturbruksgymnasium och Hushållningssällskapet i Norrbotten ett seminarium för att belysa GMO-frågan.
Idag kan GMO-fritt Norrbotten utropa sig som segrare i kampen om potatislanden i länet. BASF lägger ner sina GMO-försök och drar sig ut ur Europa.

Simon Jonsson från Naturskyddsföreningen är mycket nöjd.
– Det är inte varje dag vi kan säga att folkligt motstånd lönar sig, men idag visar den sig framgångsrik. Norrbottningar och andra svenskar vill inte ha GMO-potatis. Det vill inte någon annan i Europa heller. I Tyskland har man varit så ilsken att man gått ut på åkrarna och trampat ner de försöksodlingar med GMO-grödor som planterats utanför de slutna laboratorierna. Men vår mer stillsamma men enträgna kamp har nog varit en ganska betydande faktor för BASF när de fattat sitt beslut.
Norrbotten är alldeles för unikt för att smutsas ner av dessa genetiskt förändrade potatisar. Vi får bara hoppas att detta beslut från BASF inte får till följd att de drar ut till andra länder i världen med sina GMO-grödor, utan att det är en kursförändring.

Per Holmqvist från NordanSmak som inte heller vill ha in GMO-eländet i länet är också mycket glad idag.
– Plant Science Sweden har satt sin sista GMO-potatis och nu hoppas jag att norrbottningarna utvecklar den ekologiska odlingen. Tänk om vi kan bli ett försökslän för 100% ekologiskt istället
Det är närproducerade och ekologiska produkter som efterfrågas av konsumenten, låt oss uppfylla dessa önskningar.
Vi tackar alla Norrbottningar, Naturskyddsföreningen och inte minst Greenpeace för alla arbetsinsatser, insändare och aktiviteter för ett GMO-fritt Norrbotten.
Vi vann, men det här beskedet är egentligen alldeles för bra för att vara sant. Kan det finnas en hund begraven?
Hur som helst! Låt oss glädjas idag då det visat sig att folkligt motstånd är framgångsrikt. Nu lägger vi fokus på folkligt motstånd mot Kärnkraften och för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken, avslutar Per Holmqvist.

Mer info:

Simon Jonsson 070-222 36 81

Per Holmqvist 070-362 30 18

Är detta en GMO-Fri potatis?
Kan du vara säker att den är GMO-Fri när grannen odlar GMO-potatisen Amflora eller den GMO-manipulerade Fortuna?

I ett GMO-Fritt Norrbotten

• odlas inte GMO-grödor och används inte GMO i jordbruket

• köps och säljs inte mat som innehåller eller framställs av GMO.

• finns skyltar som berättar att företag, restauranger, butiker, skolor, landsting, kommuner är GMO-fri zoner

• finns handlingsplaner som tydligt uttalar mål om att Norrbotten ska vara GMO-fri!

I en GMO-fri kommun i Norrbotten:

• har politiker och kommunens jordbrukare enats om att inte använda GMO i jordbruket, att inte odla GMO-grödor och att inte arrendera ut mark till fältförsök för GMO.

• har politiker bestämt att kommunala verksamheter, till exempel skolkök, gruppboenden och sjukhus, inte köper mat som innehåller eller framställs av GMO.

• uttalar kommunen på sina hemsidor och i andra officiella forum ambitionen att förbli GMO-fritt.

Nu kan du komma i kontakt med GMO-Fritt Norrbotten genom att klicka på: ”Kontakt”

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar